مقالات مرتبط

کمينه
مقالات مرتبط

کاربر گرامی مقالات مرتبط با سرای محله را می توانید از این قسمت دریافت نمائید جهت دریافت این کتابچه روی گزینه زیر کلیک نمائید . 


آشنایی با 

ساختار، اهداف،رویکرد های محور فعالیت خانه های مدیریت محلات 

شهر تهران


کارگروههای تخصصی
خانه های 14گانه
کانونها
قوانین و مقررات
برنامه ها و پروژه ها
اهداف
تاریخچه
صورتجلسات
گزارشات
انتشارات
چند رسانه ای
پرسنل
سامانه مدیریت محلات
سازمانهای مردم نهاد
پیوندهای شهرداری
پیوندهای داخلی
سایر پیوندها