قوانین و مقررات

کمينه

قوانین در ارتباط با ارباب رجوع

 

:بايدها

انجام به موقع و دقيق وظايف محوله

حضور منظم و به موقع در محل كار و فعاليت تا پايان وقت اداري

ارتقاي دانش و مهارت مورد نياز شغلي و سازماني

سخت كوشي و تلاش در كار

دقت و احتياط در مصرف بيت المال و جلوگيري از ريخت و پاش و دوري از اسراف

افزايش بهره وري، اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات و منابع سازمان

ارتقاي خلاقيت و نوآوري در روشهاي انجام وظايف شغلي و سازماني

رعايت پوشش اداري

توجه به ساده پوشي و عدم آرايش زننده در ادارات و مراكز آموزشي و عمومي

رعايت قوانين، مقررات، ضوابط اداري و آراستگي محيط كار

رعايت شئون و شعائر و اخلاق اسلامي (در گفتار، رفتار و پوشش و برخورد با ديگران )

حفظ اسرار شغلي و افزايش تعلق و شهرت سازماني

برگزاري و شركت فعال و به موقع در نماز جماعت و تشويق همكاران براي شركت در نماز

آشنايي با قوانين، دستورالعملها و علوم وفنون و تكنولوژيهاي نوين مرتبط با وظايف شغلي و سازماني

شفاف سازي و مستند سازي نحوه ارائه خدمات و اسناد و مدارك مرتبط

نبايدها :

سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده شخصي از امكانات دولتي و مردمي

اعمال نفوذ براي نيل به منافع شخصي و گروهي و پذيرايي هاي پر خرج براي حفظ موقعييت شخصي

برگزاري جلسات زايد و بي فايده

سهل انگاري در وظايف اداري و كم فروشي و كم كاري

دير سركار آمدن و زود رفتن از محل كار

انجام كارهاي شخصي در اوقات و ساعات اداري

ماندن در اداره در غير ساعات اداري و انجام ندادن كار و گرفتن اضافه كاري

اسراف و افراط و تفريط در بكار گيري اموال حتي در جهت مصارف اداره

سهل انگاري در حفظ امكانات دولتي، بدبين كردن مردم به نظام و انقلاب اسلامي

اسراف در برگزاري جشنواره ها و هزينه هاي جانبي سنگين(انواع پذيرايي ها )

اختلاس، جعل، خيانت در امانت و عدم وفاي به عهد

مكالمه زياد و طولاني و بي مورد با تلفن اداره

افشاي اطلاعات موجود در دستگاه

استعمال دخانيات و داشتن اعتياد

قوانین در ارتباط با همکار

بایدها :

احترام به همكاران و رفتار توأم با ادب و نزاكت

رعایت و داشتن رفتار مناسب همكاران خانم و آقا با یكدیگر در فضای اداره

ارائه انتقاد سازنده و مؤثر در صورت نیاز جهت اصلاح و بهبودی

داشتن وحدت ، صمیمیت و همدلی با همكاران

توسعه و توانمندی همكاران از طریق انتقال تجارب و تسهیم اطلاعات

امانتداری و حفظ اسرار همكاران

امر به معروف و نهی از منكر

محبت، الفت و صداقت در تعامل و ارتباط با همكاران

كمك به انجام وظایف شغلی همكار در صورت نبودن ایشان در محل كار و یا در زمان مشغله زیاد ایشان

نبایدها :

تجسس در امور شخصی همكاران

انتقام جویی از همكاران و مراجعه كنندگان

استهزاء و تخریب همكاران

دخالت بی مورد در امور غیر مرتبط با وظایف محوله

عدم توجه به نظرات همكاران و عدم استفاده از مشاركت مردم در كارها

سوء ظن، بخل و حسادت به همكاران

قوانین در ارتباط با سازمان و شغل

بايدها :

انجام به موقع و دقيق وظايف محوله

حضور منظم و به موقع در محل كار و فعاليت تا پايان وقت اداري

ارتقاي دانش و مهارت مورد نياز شغلي و سازماني

سخت كوشي و تلاش در كار

دقت و احتياط در مصرف بيت المال و جلوگيري از ريخت و پاش و دوري از اسراف

افزايش بهره وري، اصلاح الگوي مصرف، صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات و منابع سازمان

ارتقاي خلاقيت و نوآوري در روشهاي انجام وظايف شغلي و سازماني

رعايت پوشش اداري

توجه به ساده پوشي و عدم آرايش زننده در ادارات و مراكز آموزشي و عمومي

رعايت قوانين، مقررات، ضوابط اداري و آراستگي محيط كار

رعايت شئون و شعائر و اخلاق اسلامي (در گفتار، رفتار و پوشش و برخورد با ديگران )

حفظ اسرار شغلي و افزايش تعلق و شهرت سازماني

برگزاري و شركت فعال و به موقع در نماز جماعت و تشويق همكاران براي شركت در نماز

آشنايي با قوانين، دستورالعملها و علوم وفنون و تكنولوژيهاي نوين مرتبط با وظايف شغلي و سازماني

شفاف سازي و مستند سازي نحوه ارائه خدمات و اسناد و مدارك مرتبط

نبايدها :

سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده شخصي از امكانات دولتي و مردمي

اعمال نفوذ براي نيل به منافع شخصي و گروهي و پذيرايي هاي پر خرج براي حفظ موقعييت شخصي

برگزاري جلسات زايد و بي فايده

سهل انگاري در وظايف اداري و كم فروشي و كم كاري

دير سركار آمدن و زود رفتن از محل كار

انجام كارهاي شخصي در اوقات و ساعات اداري

ماندن در اداره در غير ساعات اداري و انجام ندادن كار و گرفتن اضافه كاري

اسراف و افراط و تفريط در بكار گيري اموال حتي در جهت مصارف اداره

سهل انگاري در حفظ امكانات دولتي، بدبين كردن مردم به نظام و انقلاب اسلامي

اسراف در برگزاري جشنواره ها و هزينه هاي جانبي سنگين(انواع پذيرايي ها )

اختلاس، جعل، خيانت در امانت و عدم وفاي به عهد

مكالمه زياد و طولاني و بي مورد با تلفن اداره

افشاي اطلاعات موجود در دستگاه

استعمال دخانيات و داشتن اعتياد

کارگروههای تخصصی
خانه های 14گانه
کانونها
قوانین و مقررات
برنامه ها و پروژه ها
اهداف
تاریخچه
صورتجلسات
گزارشات
انتشارات
چند رسانه ای
پرسنل
سامانه مدیریت محلات
سازمانهای مردم نهاد
پیوندهای شهرداری
پیوندهای داخلی
سایر پیوندها