برنامه ها و پروژه ها

کمينه

سرای محله حکیمیه برنامه های ویژه ای را برای ایام خاص از پیش برنامه ریزی می نماید از این رو این برنامه از این پس در صفحه برای اطلاع شما شهروندان گرامی قرارداده خواهد شد. در صورت تمایل جهت اطلاع از زمان و مکان برگزاری هر کدام از برنامه ها می توانید با ما تماس بگیرید.  و ما را در هرچه بهتر برگزار شدن آن برنامه یاری فرمایید.

  عملکرد سرای محله حکیمیه در سال 1393  
 برنامه هفته دفاع مقدس 92
 برنامه دهه ولایت 92
 برنامه دهه کرامت 92
 
 
کارگروههای تخصصی
خانه های 14گانه
کانونها
قوانین و مقررات
برنامه ها و پروژه ها
اهداف
تاریخچه
صورتجلسات
گزارشات
انتشارات
چند رسانه ای
پرسنل
سامانه مدیریت محلات
سازمانهای مردم نهاد
پیوندهای شهرداری
پیوندهای داخلی
سایر پیوندها