گزارش عملکرد سرای محله حکیمیه

کمينه

سرای محله حکیمیه برنامه هایی را در طی ماه از جمله کلاس های آموزشی ، توانمند سازی ، مسابقات، اردوها، ویژه برنامه های مناسبتی و سلامت را اجرا نموده و 25ام هر ماه گزارشی به ناحیه 8 ارائه می نماید. این گزارشات در این صفحه برای اطلاع شما شهروندان گرامی در این صفحه بارگذاری می گردد. شما می توانید با کلیک روی لینک مربوطه گزارش را مشاهده نمایید.


کارگروههای تخصصی
خانه های 14گانه
کانونها
قوانین و مقررات
برنامه ها و پروژه ها
اهداف
تاریخچه
صورتجلسات
گزارشات
انتشارات
چند رسانه ای
پرسنل
سامانه مدیریت محلات
سازمانهای مردم نهاد
پیوندهای شهرداری
پیوندهای داخلی
سایر پیوندها