لیست آموزشگاههای علمی محله حکیمیه


آدرس

تلفن

نام

ردیف

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ225

77003819

آموزشگاه زبان انگلیسی فاران

1

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ135

77002701

موسسه آموزشی کودکان میعاد نوباوگان

2

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ105

77302840

آموزشگاه طلوع علم

3

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ150

77308021

آموزشگاه زبان انگلیسی پژواک

4

حکیمیه- بلوار فجر- جنب پمپ بنزین

77003670

آموزشگاه کامپیوتر و زبان امین

5

خیابان خرم پلاک 38

77310352

کانون زبان ایران

6

حکيميه- فاز 1 – بلوار فجر- جنب درمانگاه- پ 305

77302883

بهشت

7