مراکز درمانی محله حکیمیه


آدرس

نام مدیر

تلفن

نام مرکز

ردیف

بلوار بهار- جنب مسجد الزهرا

دکتر شهید زاده

77004002

دارالشفاء الزهرا

1

فاز 2 کوی دانشگاه- جنب مسجد صاحب الزمان

دکتر شیخ االاسلام

77003030

درمانگاه ایثار

2

بلوار شهیدان بابائیان- نبش بلوار معراج

دکتر آزادی

77306788

مرکز بهداشت حکیمیه

3

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق جنوب بلوار-پ30

آقای صفا

77307828

ساختمان پزشکان کوثر

4

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق جنوب بلوار-پ266

دکتر موسیوند

77310202

مرکز پزشکی دکتر موسیوند

5

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق جنوب بلوار-پ184

دکتر نادعلی زاده

77300148

گروه پزشکی 110 حکیمیه

6

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق جنوب بلوار-پ320

آقای صفا

77307828

داروخانه دکتر علیرضا گودرزی

7

میدان والفجر-خ خرم-ابتدای شبنم-پلاک 66

دکتر مازیار محدداخوان

77308616

داروخانه صنوبر

8

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ132

دکتر بیطرف

77315775

داروخانه تک

9

خیابان خرم پلاک66

دکتر اقدسی

77308616

داروخانه شبنم

10

خیابان خرم پلاک71

دکتر مهران فر

77305294

داروخانه دکتر مهران فر

11

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ49

دکتر بهرامی

77316306

داروخانه دکتر بهرامی

12

خیابان گلریز پلاک 41

دکتر سلیمانی

77306867

داروخانه حکیمیه

13

خیابان خرم پلاک53

دکتر تهرانی

77000630

دندانپزشکی شفا

14

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ130

دکتر خلج زاده

77114050

دندانپزشکی دکتر خلج زاده

15

خیابان فجر پلاک 27

دکتر مودب

77001112

مطب دکتر کاظم مودب( داخلی)

16

خیابان خرم پلاک 1 قدیم

77305457

مطب دندانپزشکی

17

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ99

دکتر عباسعلی پور

77006117

فیزیوتراپی آروین

18

خیابان گلریز- نبش گلریز سوم

دکتر ثابت مهر

77303785

کلینیک پزشکی دکتر ثابت مهر

19

خیابان خرم پلاک305

دکتر مالکی

77307444

آزمایشگاه طبی اشراق

20

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق جنوب بلوار-پ30

آقای دکتر ذاکری فر

77308767

آزمایشگاه پاتوبیولوژی حکیمیه

21

خیابان گلریز پلاک 2

دکتر فراهانی

77000999

مطب دکتر فراهانی

22

حکیمیه- بلوار شهیدان بابائیان-بن بست شادمان-پلاک 16

آقای شهر آبادی

77009370

مرکز درمانی و بازتوانی کاشانه ترنم سبز

23