مهد کودک های محله حکیمیهرديف

نام مهد

محله

آدرس

شيفت

تلفن

سال تاسيس

1

مهد قرآنی علی اصغر

حكيميه

حکیمیه-  بلوار شهید بابائیان- خ شیرازی- مسجد سیدالشهدا

صبح وعصر

77001002

1386

2

مهد قرآنی مهدوی

حكيميه

حکیمیه- خ گلریز اصلی

صبح وعصر

77001313

1388

3

مهد قرانی

حکیمیه

بلوار بهار – نبش خیابان بهشت پلاک 135

صبح و عصر

77002701

1391

3

مهد خانه فرهنگ نور

حكيميه

حکیمیه - بلوار نور - پارک نور- مجتمع خانه فرهنگ نور

صبح وعصر

77007710

1385

4

مهد دارالقرآن بصیرت

حكيميه

حکیمیه- انتهای بلوار نور- داخل پارک ساحل- دارالقرآن بصیرت حکیمیه

صبح وعصر

77005053

1390

5

مهد خانه اسباب بازی

حكيميه

حکیمیه - بلوار شهید بابائیان- سرای محله حکیمیه

صبح وعصر

77007803

1387

6

مهد ساشا

حكيميه

بلوار شهید عبدالرضا-بعد از خیابان بهشت-جنب آموزشگاه رانندگی

صبح وعصر

7731261

7

مهد ستاره باران

حكيميه

کوی دانشگاه-خ بشارت-نبش سپهر

صبح وعصر

77304453

1385

8

مهد خانه درخشان

حكيميه

خ یاس-نبش گلستان نهم

صبح وعصر

77311654

1388