آدرس

تلفن

مدیر

نام

ردیف

حکیمیه-کوی دانشگاه-جنب مسجد صاحب الزمان-

77009005

آقای صحت

مرکز خرید این جا

1

حکیمیه-بلوار شهید عبدالرضا-جنب مجتمع ساختمانی ولیعصر- پلاک 324

77308696

آقای فیروزوند

بازارچه کوثر

2

حکیمیه-خیابان شهید نشوره-جنب بانک ملی پلاک 1

77319572

آقای شریفی

بازار بزرگ حکیمیه

3

بلوار شهیدعبدالرضا- نبش بلوار معراج

77002001

آقای رضازاده

بازارچه الزهرا (س)

4

حکیمیه-ابتدای بلوار بهار-نبش خیابان نشوه

77303032

آقای تبریزی

بازار بزرگ ولیعصرعج

5

بلوار شهید عبدالرضا- جنب درمانگاه الزهرا- پلاک 49

77314700

آقای قنبری

الیزه (تعاونی شهدای شلمچه)

6

بلوار شهیدان بابائیان

77007001

آقای رحیمی

فروشگاه شهروند

7