آدرس

تلفن

نام بانک

ردیف

اتوبان بابایی- جنب دانشگاه امام حسین-شهرک ولایت بانک سپه

77012356

بانک سپه

1

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق –جنوب بلوار-پ198

77302930

بانک مسکن

2

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق –جنوب بلوار-پ186

77311383

بانک پارسیان

3

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق –جنوب بلوار-پ90

77305101

موسسه مالی و اعتباری عسگریه

4

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق –جنوب بلوار-پ88

77000205

بانک مهر اقتصاد

5

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ207

77009881

بانک انصار

6

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ208

77001466

موسسه اعتباری ثامن

7

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ195

77315361

موسسه اعتباری نور

8

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ187

77007932

موسسه مالی و اعتباری افضل

9

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ

77316691

بانک پاسارگاد

10

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-پ143

77001298

بانک شهر

11

بلوار شهید عبدالرضا-غرب به شرق شمال بلوار-نبش پمپ بنزین

77000121

بانک ایران زمین

12

حکیمیه- سه راه آزمایش – نبش خیابان صنعت

77346774

بانک ملت

13

حکیمیه- خیابان شهید نشوه-جنب درب شرقی پردیش شهید عباسپور

77313186

بانک ملی

14

خ دماوند- مابین خیابان اتحاد و شهید ناهیدی

77343827

بانک پارسیان

15

فاز یک کوی دانشگاه- خیابان سپهر- مجتمع تجاری نور

77311963

بانک انصار (باجه حکیمیه)

16

خیابان شهید نشوه-خیابان 5 شیدایی- بین دوم و سوم

77332425

بانک صادرات

17

میدان فجر

بانک تجارت

18

خیابان اتحاد-جنب بن بست اطمینان-پلاک 19

77348897

بانک ملی

19

خیابان اتحاد-جنب بن بست اطمینان-پلاک 21

77348898

بانک تجارت

20