ردیف

نام

 آدرس

 تلفن

1

كتابخانه حكيميه

 حكيميه،شهرك والفجر،مجتمع فرهنگي حكيميه

77305428

2

كتابخانه سرای محله  حكيميه

 حكيميه،،بلوارلاله ،جنب فروشگاه شهروند ،سرای محله حکیمیه

77007701

مساجد 

حسینه ها

حوزه ها

پایگاه های بسیج

 مدارس محله

دانشگاه ها

مراکز فرهنگی

مهد کودک ها

درمانگاه ها

مطب ها

داروخانه ها

آموزشگاه زیان

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه کنکور

آموزشگاه رانندگی

پلیس +10

دفتر پیشخوان دولت

دفتر اسناد رسمی

بانک ها

مراکز قرض الحسنه 

باشگاه ها

مجموعه های ورزشی

زمین های چمن مصنوعی

مراکز خرید

سوپر مارکت های عمده فروش

تره بار