رديف

نام حوزه

آدرس

تلفن

متولي

مدير

سال تاسيس

برادران

1

المهدي(عج)

حکمیمیه ، بلوار افق ، مهدیه قائم النتظر عج

77300007

حوزه علمیه قم

حاج آقا قرهی

1386

*

2

امام رضا(ع)

حكيميه ، خيابان سازمان آب، 15 متري شيرازي

77002266

حوزه علمیه قم

حاج آقا منیعی

1384

*

3

ولایت

حکیمیه-بلوار شهید عبدالرضا-نبش بلوار معراج -مسجد جامع الزهرا (عج)

770020011

حوزه علمیه قم

حاج آقا کریمی

1392

*