مساجد 

حسینه ها

حوزه ها

پایگاه های بسیج

 

مدارس محله

دانشگاه ها

مراکز فرهنگی

مهد کودک ها

درمانگاه ها

مطب ها

داروخانه ها

آموزشگاه زیان

آموزشگاه کامپیوتر

آموزشگاه کنکور

آموزشگاه رانندگی

پلیس +10

دفتر پیشخوان دولت

دفتر اسناد رسمی

بانک ها

مراکز قرض الحسنه 

باشگاه ها

مجموعه های ورزشی

زمین های چمن مصنوعی

مراکز خرید

سوپر مارکت های عمده فروش

تره بار

رديف

نام مدرسه

آدرس

تلفن

1

المهدي

حكيميه، سازمان آب، خيابان 15 متري شيرازي

77304488

2

المهدي

حكيميه، سازمان آب، خيابان 15 متري شيرازي

77304488

3

المهدي

حكيميه، سازمان آب، خيابان 15 متري شيرازي

77304488

4

المهدي

حكيميه، سازمان آب، خيابان 15 متري شيرازي

77304485-9

5

امام خميني(ره)

بلوار بهار، خيابان بهشت، خيابان دانش

77307980

6

امام خميني(ره)

فاز 3، خيابان بهشت، خيابان ارغوان

77309191

7

اميد

 انتهای بلوار نور

77002139

8

اميدان فردا

 حكيميه، شهرك امام خميني(ره)

77002139

9

آرمان

حكيميه ، انتهاي بلوار بهار، نبش خيابان بهشت، پلاك 2403

77302255

10

آرمان

حكيميه،فاز يك، خيابان خرم

77302266

11

آرمان

فاز 3 حكيميه، خيابان بهشت، نبش بوستان 6، پلاك 3051

77302255-66

12

پانزده خرداد

سه راه آزمايش، شهرك والفجر

77305558

13

پانزده خرداد

والفجر، بلوارنور، بوستان 8

77305558

14

حافظ

شهرك والفجر، فاز يكم، بوستان 8

77314800

15

حكمت

فاز يك ، جنب ميدان تره بار

77306999

16

خدامردي

شهرك والفجر، جنب پست برق

77302442

17

رازي

شهرك والفجر، بوستان 8

77307333

18

ريحانه

انتهاي بزرگراه بابائي، شهرك امام خميني(ره)

77002138

19

سروش نوين

حكيميه، انتهاي بلوار بهار، نبش خيابان بهشت، پلاك 2403

77007495

20

شهيد صدوقي

بلوار عباسپور، روبروی شهرک بهشتی

77106364

21

صبح صادق

خيابان وفادار شرقي، خ سازمان آب، خيابان 15 متري شيرازي

77309181

22

صبح صادق

حكيميه،خ سازمان آب،15 متري شيرازي

77307202

23

صديقه كبري

بلوار بهار، خيابان فروردين

77307779

24

صديقه كبري

بلوار بهار خيابان فروردين

77307779

25

فرزانگان

فاز يك ، گلريز اصلي

77306772

26

مقداد

سه راه آزمايش، بلوار نور

77309298