مشخصات جغرافیایی محله

کمينه

جغرافیای محله حکیمیه


محله حکیمیه، شرقی ترین محله تهران و بزرگترین محله ناحیه 8 منطقه چهار است. حکیمیه از شمال به بزرگراه شهید بابایی و از شرق به جاده تلو- لشگرک می رسد و از هر دو جهت حریم منطقه چهار را تشکیل می دهد. در جنوب محله، بزرگراه تهران- دماوند حکیمیه رااز محله سرخه حصار در منطقه 13 جدا می کند و از غرب بامحله های جوادیه، خاک سفید (گلشن) و کوهسار و خیابان های شهید عباسپور، بزرگراه وفادار و خیابان های احسان، شهید جهان پناه و جشنواره محدود می شود. محدوده حکیمیه بین 1500 تا 1570 متر از سطح دریا بلندی دارد. جنوب آن را کارخانجات و شمال و شرق آن را فضاهای سبز در برگرفته است. حکیمیه از شرق به محدوده جنگلی غزال از جنوب با فاصله ای از کارخانجات کناره بزرگراه دماوند، به محله ، جنگل و رودخانه سرخه حصار و از شمال به کوهپایه های شرقی لشگرک محدود می شود. از این رو این محله اگرچه با بزرگراه های مهمی چون دماوند، بابایی و جاده شمال محدود است اما جزو محلاتی است که دسترسی خوبی به دامنه های کوه ها و فضاهای سبز دارد.

کارگروههای تخصصی
خانه های 14گانه
کانونها
قوانین و مقررات
برنامه ها و پروژه ها
اهداف
تاریخچه
صورتجلسات
گزارشات
انتشارات
چند رسانه ای
پرسنل
سامانه مدیریت محلات
سازمانهای مردم نهاد
پیوندهای شهرداری
پیوندهای داخلی
سایر پیوندها