تاریخچه ساب پرتال محله

کمينه

 ساب پرتال محله حکیمیه به همت شهرداری تهران و توسط  مهندس آیدا فهمی حسن فعالیت خود را در سال  1391آغاز نمودو تا تیر سال 1939 توسط ایشان به روز گردانی و طراحی گردید و در تیر سال 1393 به مهندس ریحانه فمی تفرشی واگذار گردید. و کلیه اطلاعات  و رویدادها و برنامه های این محله در این ساب پرتال طراحی و بارگذاری گردید. امیداست قدمی هر چند کوچک در جهت اطلاع رسانی و خدمت به اهالی این محله برداشته شود.

اهداف ساب پورتال محله

1-    به روز رسانی کلیه اطلاعات محله و سرای محله

2-      به روز رسانی کلیه اطلاعات مربوط به خانه ها و کانونهای وابسته به خانه های 14 گانه سرای محله

3-      به روزرسانی کلیه ماژولهای تعاملی و ماژولهای کاربردی جهت سهولت کاربران و بازدید کنندگان

4-    به روز رسانی قسمتهای آموزش  پرتال  و  آلبومهای صوتی و تصویری و........

  1. 5-    به روز رسانی کلاس ها و فعالیت های سرای محله در مناسبت ها و مراسمات آیینی

ساب پرتال های شهرداری تهران و ساب پرتال محلات شهر تهران هر سال در جشنواره ساب پرتال ها ارزیابی می گردد.


 معیار های ارزیابی این جشنواره ها هرساله توسط سازمان فناوری شهرداری تهران مشخص میگردد.