اماکن ورزشی محله حکیمیه


ردیف

نام مجموعه ورزشی

آدرس

تلفن

1

مجموعه فرهنگی ورزشی چمران

حکیمیه – انتها بلوار بهار

77002345

2

مجموعه ورزشی 22 بهمن

حکیمیه – خ احسان – خ 12 غربی

77964939

3

مجموعه ورزشی حکیمیه

حکیمیه – بلوار بهار – خ معراج  جنب فروشگاه شهروند

77007813

4

مجموعه ورزشی شرکت ملی گاز

حکیمیه –خیابان اتحاد – خیابان 6 شرقی

77302401

5

سالن ورزشی صاحب الزمان

حکیمیه-فاز یک کوی دانشگاه جنب حسینیه صاحب الزمان

09124445182

6

استخر مدائن

حکیمیه-خیابان سازمان آب –خیابان 15 متری شیرازی

77313123

7

سالن ورزشی جاهد

میدان والفجر-خیابان خرم- ابتدا خیابان شبنم

77308293

8

سالن ورزشی آسیا

میدان والفجر- پشت بانک تجارت-کوچه شادی-پلاک 2

77316776

9

سالن ورزشی آراد

بلوار بهار- جنب مسجد الزهرا

77004508

10

سالن ورزشی تک تن

میدان والفجر- خیابان خرم-جنب مدرسه آرمان-پلاک 40

77003187

11

سالن ورزشی آرین

خ فروردین- روبروی مدرسه صدیقه کبری

77305509

12

آکادمی پرورش اندام سپهر داد

خیابان خرم– پلاک 40

77003187

13

بازیکده خانوادگی ساحل

بلوارافق- پارک ساحل

09123973391 آقای بلندیان

14

چمن مصنوعی صبا

فاز یک کوی دانشگاه روبروی مجتمع تجاری نور

77007802 آقای الله دادی

15

چمن مصنوعی 22 بهمن

خاك سفيد ، خيابان احسان ، خ 12

09122947023 آقای احدی