ارتباط با ما

کمينه
تماس با ما

آدرس: حکیمیه -بلوار بهار- بلوارشهید برادران بابائیان -سرای محله حکیمیه


 تلفن مدیر محله: 77007802

تلفن دفترشورایاری : 77007801

روابط عمومی:77007805

همیاران سلامت: 77007804

خانه سلامت:77007803 


شماره پیامک:30006308001111

رایانامه : hakimiyeh.mytehran.ir@gmail.com

کانال تلگرام : telegram.me/itmahalehhakimiyeh

اسکن کنید.

کمينه

 

با اسکن این تصویر بوسیله نرم افزار QR

کلیه اطلاعات سرای محله قابل مشاهده خواهد بود
دریافت نرم افزار کدخوان ویژه اندروید

کروکی

کمينه